AGW Inventory_

AGW Inventory zapewnia możliwość monitorowania i optymalizacji ruchu pozycji magazynowych: od przyjęcia rachunku do momentu opuszczenia zakładu przez gotowe produkty.
Umożliwia pracownikom dostęp do aktualnych informacji na temat ilości zapasów, lokalizacji, statusu i historii zdarzeń, niezależnie od tego, czy są to surowce, produkty w toku, czy też produkty gotowe. AGW Inventory został opracowany w celu usprawnienia śledzenia danych i skrócenia czasu upadków, szczególnie bolesnych w dużych magazynach, które prowadzą do strat kosztowych i powodują niespójności między dostarczanymi i odbieranymi materiałami.

Spheres

procesy magazynowe
dostarczanie
druk

Customers

Functions

Warehouse management
/01
Utilize warehouse space as efficiently as possible, improve employee performance by optimizing working time.
Logistyka
/02
Dostosowanie bilansu zapasów, aby zapewnić stałą dostawę materiałów i utrzymać produkcję non-stop. Ustawianie minimalnych/maksymalnych limitów zapasów, aby otrzymywać powiadomienia, gdy rzeczywisty stan zapasów osiągnie określoną wartość.
Serializacja, śledzenie i śledzenie
/03
Zapewnia kompleksowy system raportowania historii/działalności w zakresie zapasów. Śledzenie towarów na każdym etapie procesów dostaw i monitorowanie stanu zapasów, numery seryjne, atrybuty SKU i lokalizacje.
Sekwencjonowanie
/04
Używanie scenariuszy produkcyjnych, takich jak Build-To-Sequence lub Pick-To-Sequence, aby zaplanować produkcję sekwencjonowalną za pomocą linii produkcyjnych, podzespołów i kontenerów.

Features

media
WIDOCZNOŚĆ W CZASIE RZECZYWISTYM
Monitorowanie procesów fabrycznych w czasie rzeczywistym

 umożliwia przeglądanie krytycznych wskaźników produkcji, otrzymując natychmiastowe ostrzeżenia o problemach produkcyjnych za pośrednictwem poczty e-mail, systemów przywoławczych lub powiadomień na desce rozdzielczej.

View more
View more
media
ROZWIĄZANIE INTERNETOWE
AGW Inventory można uzyskać za pomocą standardowych przeglądarek internetowych.

usługa jest kompatybilny z serwerami lokalnymi i hostingiem w chmurze i może być używany przez wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe.

View more
View more
media
SYSTEM RAPORTOWANIA
AGW Inventory zapewnia szeroki zakres dostosowywanych raportów

Mogą Państwo zamówić opracowanie niestandardowych raportów od naszych specjalistów wsparcia lub skonfigurować raporty za pomocą AGW Report Designer. Dzięki temu, istnieje możliwość uruchomiania Państwa raportów bezpośrednio w AGW lub eksportowanie danych do plików MS Excel.

View more
View more
media
ELASTYCZNOŚĆ
AGW Inventory można dostosować i skonfigurować zgodnie z życzeniem klienta

Rozwiązania zakładają dostosowywanie właściwości obiektów, nazw, zmianę układów interfejsu użytkownika i wiele innych zmian bez dotykania kodu. Zintegrowanie AGW Inventory z innymi modułami MES, umożliwia zbudowanie holistycznego ekosystemu produkcyjnego.

View more
View more
media
WBUDOWANE INTERFEJSY OPROGRAMOWANIA
Aplikacje są zasilane przez zaawansowany interfejs.

Dzięki interfejsom AGW Inventory można ustanowić solidną komunikację między WMS a systemami RFID, ERP, systemami jakości oraz innymi aplikacjami i technologiami produkcyjnymi.

View more
View more
media
OPROGRAMOWANIE MIĘDZYPLATFORMOWE
Uruchom AGW Inventory na komputerach PC, tabletach i innych urządzeniach mobilnych.

Możliwość uruchamiania AGW Inventory na komputerach, tabletach i innych urządzeniach mobilnych, takich jak skanery kodów kreskowych, z których korzystają operatorzy i kierowcy wózków widłowych.

View more
View more